Goed geregeld

Wij streven er naar om onze interne organisatie op een efficiënte manier in te richten. Hierbij gebruiken we de huidige technologieën. Zo is het mogelijk om uw kind per mail of sms af te melden, hebben de pedagogisch medewerkers een laptop op de groep en ontwikkelen we op dit moment een ouder login zodat u daar de gegevens van uw kind en de groep kan inzien. Nieuwsbrief, uitnodigingen en facturen ontvangt u digitaal.