Professionele werknemers

Bij Dandélion dagopvang werken verschillende medewerkers. De medewerkers die voor uw kind en u belangrijk zijn, zijn in eerste instantie de pedagogisch medewerkers. Er werken in principe 2 vaste medewerkers waarvan een medewerker de mentor van uw kind is en uw aanspreekpunt wat betreft de ontwikkeling van uw kind. Onze medewerkers zijn, na de kinderen, de spil van onze organisatie. Zij voldoen minimaal aan de eisen die de cao kinderopvang aan hun stelt. Daarnaast zijn zij in het bezit van kinder-ehbo, eventueel een BHV diploma en een VOG.
Wij hebben er vertrouwen in dat medewerkers zelf het beste weten wat en op welke manier zij zich willen ontwikkelen en geven daar de ruimte voor. Wij spreken elkaar aan op elkaars gedrag en streven naar een gevarieerde leeftijdsopbouw en ervaringsniveau.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers een warm hart voor kinderen hebben, eigen verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, een positieve instelling hebben en een klantgerichte houding.
Wij besteden veel aandacht aan de sollicitatiegesprekken en trekken referenties na.