Openingstijden, tarieven en inschrijven

Onze boerderij is het hele jaar geopend. Op de erkende feestdagen zijn wij gesloten.

Omdat de dag anders wel erg lang wordt eten we, nadat we ze hebben opgehaald, met de kinderen een broodje en fruit.

Openingstijden van de buitenschoolse opvang sluiten aan bij de sluitingstijden van de scholen:

–          maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14-18:00 uur.

In de schoolvakanties zijn wij de gehele dag open van 8:00-18:00 uur, op studiedagen (bij voldoende belangstelling) zijn wij geopend van 8:30-18:00 uur.

De tarieven buitenschoolse opvang

De uurvergoeding van de buitenschoolse opvang is verschillend opgebouwd. U kunt in 2024 uit de volgende mogelijkheden kiezen:

Standaard pakket:  Buitenschoolse opvang inclusief alle schoolvakanties  a € 9,04 per uur tijdens schoolweken en € 8,73 in de vakantieweken. (u kunt alle schoolweken, vakantieweken terecht op de BSO). Studiedagen zitten niet in het tarief.  De opvang op studiedagen is bij voldoende belangstelling mogelijk op inschrijving en indien beschikbaar.

Schoolweken pakket: Buitenschoolse opvang exclusief vakanties en studiedagen: € 10,40 per uur. (u kunt alle schoolweken terecht op de BSO, studiedagen zitten niet in het tarief. Vakanties en studiedagen op inschrijving en indien beschikbaar)

Economisch pakket: Buitenschoolse opvang inclusief 8 weken vakantie a € 9,40 per uur .  (u kunt alle schoolweken en  8 weken van alle vakantieweken (vooraf aan te geven) terecht op de BSO,  studiedagen zitten niet in het tarief. Extra vakantieweken en studiedagen op inschrijving en indien beschikbaar)

De opvangdagen worden maandelijks vooraf gefactureerd. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

In het uurtarief van de buitenschoolse opvang is naast fruit en voeding het vervoer van en naar school t/m groep 6 a 7 meegenomen en ook de meeste uitjes tijdens de vakanties. Vanaf groep 7 vinden wij het belangrijk om kinderen te leren zelfstandig te komen op de fiets zodat de overgang naar de middelbare school niet te groot is. Vanaf groep 6 gaan wij hiermee oefenen.

Wanneer uw kind ziek is of op vakantie is dan kunnen wij helaas geen geld teruggeven. Om u hierin enigszins tegemoet te komen ontvangt u wanneer u  een aantal gratis uren. Het aantal gratis uren is afhankelijk van het aantal uren dat u in dat jaar afneemt.  In overleg met de pedagogisch medewerkers kunt u deze opnemen.

Kinderen van de buitenschoolse opvang komen over het algemeen van verschillende scholen. Wij halen de kinderen zelf op bij de school. We willen op tijd bij de school zijn en halen daarom alleen de kinderen op bij scholen in Leusden centrum, mits passend in de ophaalplanning.   Om ook de naschoolse opvangkinderen de mogelijkheid te geven om vriendjes te maken adviseren wij een minimale afname van 2 middagen per week.

Hopelijk heeft u voldoende informatie om te kiezen voor de opvang op onze boerderij. Mocht u informatie willen of een rondleiding wensen, dan kunt u dat aangeven op het contact- of inschrijfformulier.