Hoe communiceren

De communicatie met u en/of uw partner of familie gebeurt zowel schriftelijk, via de mail, als mondeling. U heeft een eigen (digitaal) dossier waarin alle gegevens bewaard worden. U heeft middels een inlogcode inzage in het dossier en we vragen u om bij de start van de opvang verschillende documenten in te vullen.
Daarnaast spreken wij uw partner of familie mogelijk aan het begin en aan het einde van de opvangdag en tijdens de gesprekken over de voortgang.