Professionele werknemers en mentorschap

Bij Dandélion dagopvang werken verschillende medewerkers. De medewerkers die voor u belangrijk zijn, zijn in eerste instantie de medewerkers dagopvang. Er werken in principe 2 vaste medewerkers waarvan één medewerker uw mentor is en uw aanspreekpunt wat betreft uw vragen. Onze medewerkers zijn, na onze bezoekers, de spil van onze organisatie. Zij voldoen minimaal aan de eisen die de cao aan hun stelt. Daarnaast zijn zij in het bezit van een ehbo-diploma en zo nodig een BHV diploma.
We hebben er vertrouwen in dat medewerkers zelf het beste weten wat en op welke manier zij zich willen ontwikkelen en geven daar de ruimte voor.
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers een warm hart voor u hebben, eigen verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, een positieve instelling hebben en een klantgerichte houding.