De naam

Dandélion betekent paardenbloem, ook wel blaasbloem of pluizenbol genoemd. Wij hebben deze naam gekozen omdat de paardenbloem veel voorkomt in de weilanden rond de boerderij. Daarnaast kent deze bloem verschillende verschijningsvormen: Eerst de knop, daarna de bloem en uiteindelijk aan het einde van het proces de pluizenbol waarvan je de zaadjes kan wegblazen en waaruit weer nieuwe paardenbloemen ontstaan. Alle stadia zijn belangrijk en hebben hun eigen waarde. Zo zien wij ook de kinderen en de volwassenen en de verschillende fases waarin zij zich bevinden.