Voor wie

Er zijn verschillende mogelijkheden op onze boerderij:

  • Kinderopvang van 0-4 jaar. We hebben twee verticale groepen in de leeftijd van 0-4 jaar, gelegen in het voorhuis en de deel van de boerderij en bereikbaar via een eigen ingang. Uiteraard voldoen deze aan de eisen die de wet kinderopvang en de GGD stelt.
  • Buitenschoolse opvang van 4-12 jaar. We hebben 1 groep buitenschoolse opvang Deze is gehuisvest op de eerste verdieping van de boerderij.

Daarnaast hebben we het voornemen om in het voorjaar van 2015 te starten met een 3+ groep. Daarnaast  bestaat er de mogelijkheid tot het opdoen van werkervaring op ons kleinschalige werkproject.
Meer informatie over de verschillende mogelijkheden vindt u op de website.