Ook voor U!

Wij willen er graag zijn voor uw kind en uw gezin. Wij proberen diensten aan te bieden die de combinatie werk en opvoeden beter op elkaar af stemmen. Wordt uw kind ziek op de opvang dan streven wij er naar om samen met u de beste oplossing te zoeken. Daarnaast verzorgen wij een ontbijt en een warme maaltijd.

Wij nodigen u uit om iedere dienst waarvan u denkt dat het een positieve bijdrage kan leveren aan de combinatie werken en opvoeden met ons te delen. Alleen dan kunnen wij ons blijven verbeteren en aansluiten bij uw wensen. Wij streven ernaar voor de extra diensten een kostendekkend tarief te rekenen. Meer hierover vindt u onder het kopje tarieven.