Veel naar buiten

De eerste jaren van zijn leven maakt het kind een snelle ontwikkeling door.
Op het kinderdagverblijf hebben wij een duidelijk dagritme  en gaan we veel naar buiten.
Er valt buiten veel te beleven. De buitenruimte is verdeeld in verschillende gebieden. Zo hebben we een ruimte die direct grenst aan de groepsruimte. Hier kunnen kinderen snel zelfstandig spelen zonder dat zij aan het oog van de pedagogisch medewerker onttrokken zijn. De tweede zone is het aangrenzende speelveld met een heuveltje, bosjes, zandbak.
Dan hebben we de boerderijtuin, waar over de paadjes gefietst kan worden, geroken aan de kruiden en waar we munt kunnen plukken voor de thee, of we gaan in de moestuin kijken en meehelpen.


De kinderen die het leuk vinden gaan de pony’s of de schapen voeren.
Het vele buitenspelen betekent dat uw kind niet altijd met schone kleren thuis zal komen. Als u zorgt voor reservekleren dan zorgen wij voor de laarzen!

Daarnaast is het voor kinderen belangrijk om een dagritme te hebben. Dit geeft veiligheid en structuur en een zekere voorspelbaarheid. Gedurende de opvangdag wisselen momenten in de kring zich af met individuele momenten. Naast het buitenspelen besteden we extra aandacht aan taalontwikkeling. De kinderen vanaf ongeveer 3 jaar bieden wij, ter voorbereiding op de basisschool, extra activiteiten aan (vergelijkbaar met de peuterspeelzaal).
Wij vertrouwen erop dat kinderen zichzelf ontwikkelen. Wij zien onszelf als begeleiders die dit  proces volgen en de kinderen alternatieven kunnen bieden zodat zij zelf verder kunnen. Ieder kind ontwikkelt zich anders. U mag van ons verwachten dat we met u in gesprek gaan wanneer uit observaties blijkt dat de ontwikkeling van uw kind niet volgens verwachting verloopt.