Vertrouwd en huiselijk

Op de boerderij  hebben wij gekozen voor een kleinschalige opzet . Er zijn twee kinderdagverblijfgroepen van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar (verticale groepen): één groep in het voorhuis van de boerderij en één groep op de deel. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de gezellige woonkeuken en de ruimte van de buitenschoolse opvang. Wij hebben bewust gekozen voor verticale groepen: Kinderen kunnen van elkaar leren en leren om rekening te houden met elkaar. Daarnaast sluit een verticale leeftijdsopbouw het beste aan bij een gezinssituatie: eventuele broertjes en zusjes kunnen in dezelfde groep opgevangen worden. Doordat wij met verticale groepen werken blijven de kinderen totdat zij naar school gaan in dezelfde groep. Hierdoor leren de pedagogisch medewerkers uw kind en uw gezin goed kennen en wordt er makkelijk een intensieve samenwerking opgebouwd die nodig is bij de opvang van jonge kinderen.