Openingstijden, tarieven en inschrijven

Onze boerderij is het hele jaar geopend van 7:00-18:00 uur. Op de erkende feestdagen zijn wij gesloten. De uurvergoeding  van de dagopvang 0-4 jaar bedraagt in 2022 € 8,97 per uur inclusief luiers, ontbijt, een warme maaltijd, standaard flesvoeding en fruit.

Een dag kinderdagverblijf bestaat standaard uit 11 uur opvang. De opvangdagen worden maandelijks vooraf gefactureerd. Staat u een keer in de file of is er een andere calamiteit waardoor u niet op tijd op de boerderij kan zijn, dan kan uw kind tot 18:30 uur blijven. Hiervoor worden extra kosten berekend. Omdat de dag anders wel erg lang wordt verzorgen wij om 16:45 uur in de keuken een broodmaaltijd voor de kinderen die er dan nog zijn.

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Omdat wij het belangrijk vinden dat er een zekere continuïteit en rust heerst op de groepen, plaatsen wij bij voorkeur uw kind hele dagen met een minimum van 2 dagen per week. Halve dagen en afwijken van de standaard uren is in overleg voor een beperkt aantal plaatsen mogelijk .

Wanneer uw kind ziek of op vakantie is dan kunnen wij helaas geen geld teruggeven. Om u hierin enigszins tegemoet te komen ontvangt u, wanneer u een jaar kinderopvang afneemt, een aantal gratis uren. Deze worden berekend op basis van het aantal uren vaste bezetting dat u dat jaar afneemt. In overleg met de pedagogisch medewerkers kunt u deze dagen door de weeks opnemen.

Hopelijk heeft u voldoende informatie om te kiezen voor de opvang op onze boerderij. Mocht u informatie willen of de sfeer komen proeven op onze boerderij dan kunt u dat aangeven op het contact- of inschrijfformulier.