Openingstijden, tarieven en inschrijven

Het werkproject is 52 weken per jaar open en vanaf 2013. Bij voldoende belangstelling 12 zaterdagen per jaar.
Op erkende feestdagen zijn we gesloten.
Het tarief voor het werkproject hangt af van uw doel en uw inzetbaarheid.
Voor de mensen die het werkproject bezoeken als aanvulling op de dagbesteding geldt het tarief van de dagbesteding. Wanneer u ziek of op vakantie bent kunnen wij helaas geen geld teruggeven. Wij hebben uw plek voor u gereserveerd. De dagen worden maandelijks vooraf gefactureerd. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden.
Wanneer u re-integreert heeft u een aantal vakantiedagen per jaar. Deze dagen kan u in overleg met de begeleiders opnemen.
Hopelijk heeft u voldoende informatie om te kiezen voor de opvang op onze boerderij. Mocht u informatie willen of een rondleiding wensen dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar info@dandeliondagopvang.nl