Professionele werknemers en mentorschap

Bij Dandélion werkproject werken verschillende medewerkers. De medewerkers die voor u belangrijk zijn, zijn in eerste instantie de begeleiders van het werkproject. Er werken in principe 2 vaste begeleiders waarvan één begeleider uw mentor is en uw aanspreekpunt wat betreft uw vragen. Onze medewerkers zijn, na onze bezoekers, de spil van onze organisatie. Zij voldoen minimaal aan de eisen die de cao aan hun stelt. Daarnaast zijn zij in het bezit van een ehbo-diploma en zonodig een BHV diploma en hebben ervaring in het begeleiden van mensen naar werk.
Wij hebben er vertrouwen in dat medewerkers zelf het beste weten wat en op welke manier zij zich willen ontwikkelen en geven daar de ruimte voor.
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers een warm hart voor mensen hebben ,eigen verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, een positieve instelling en een klantgerichte houding hebben. We streven naar een gevarieerde leeftijdsopbouw en ervaringsniveau.