Een warm hart voor kinderen

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. Wij willen de kinderen een veilige omgeving bieden waar zij zich op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen. U mag van ons verwachten dat wij ons afstemmen op uw kind. Dit betekent oprechte interesse in uw kind en de mensen die belangrijk zijn in het leven van uw kind: u als ouder en uw gezin.

Wij vinden het belangrijk dat jonge kinderen opgroeien in een liefdevolle omgeving met aandacht en uitdaging en voldoende mogelijkheden. Dit vertaalt zich terug in de plek, de ruimtes en de vele spelmogelijkheden.