Professionele werknemers en mentorschap

Bij Dandélion werken verschillende medewerkers. De medewerkers die voor uw kind en u belangrijk zijn, zijn in eerste instantie de pedagogisch medewerkers. Zij zijn, na de kinderen, de spil van onze organisatie en voldoen minimaal aan de eisen die de cao kinderopvang aan hun stelt. Daarnaast zijn zij in het bezit van kinder-ehbo en eventueel een BHV diploma en een VOG.
Er werken in principe drie vaste pedagogisch medewerkers per groep waarvan één medewerker de mentor van uw kind is en uw aanspreekpunt wat betreft de ontwikkeling van uw kind.
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers een warm hart voor kinderen hebben, eigen verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, een positieve instelling hebben en een klantgerichte houding.
Wij besteden veel tijd aan de sollicitatiegesprekken en trekken referenties na. Wij spreken elkaar aan op elkaars gedrag en streven naar een gevarieerde leeftijdsopbouw en ervaringsniveau.